Informace o nás

 

Sdružení bylo založeno pro podporu rozvoje gramotnosti v IT, z důvodu dalších možností zjišťování informací a v neposlední řadě také pro podporu veřejného života ve Svádově.

Připojením do sítě Svadnet se stáváte jedním z článků bezdrátové sítě uživatelů ve Svádově. Od této chvíle máte možnost sdílet svá data s ostatními ve Svádově, můžete se všemi, kteří jsou připojeni k této síti komunikovat skrze internet prostřednictvím jakékoliv komunikační služby od chatu po ICQ včetně zvukové a obrazové komunikace. Funkčnost sítě je založena na standardu bezdrátové techniky pro stolní počítače, známé spíše pod pojmem WIFI (wireless fidelity) více se dozvíte pod odkazem technické info.

Aby Svadnet nebyl jen omezenou sítí, jsou všichni jeho členové také připojeni na celosvětovou počítačovou síť internet, toto připojení je časově neomezené a jeho omezení se nevztahuje ani na množství stažených dat, možnosti stahování jsou však částečně upraveny stanovami sdružení (provozní řád sítě).

Díky tomu že je Svadnet vlastníkem internetové domény www.svadov.cz  a svadnet.cz (kterou také spravuje) může každý člen sdružení zdarma získat svoji emailovou adresu v podobě (vaše jméno@svadov.cz, vaše jméno@svadnet.cz).

Stanovami je určen roční příspěvek člena, který je hrazen měsíčně dle stanovených pravidel, ale pokud chcete mít internet doma asi vždy musíte nějakou korunu obětovat.

Příspěvek člena za měsíc je od 1.1.2009 stanoven na 200,-/měsíc. Prostřednictvím pravidelných schůzí členů sdružení máte možnost ovlivnit
jeho fungování. Například navrhnout posílení linky, či třeba snížení příspěvků :-) pokud se více než polovina zůčastněných členů sdružení postaví za váš návrh (pouze na předem stanovené schůzi), vejde v platnost, více ve stanovách sdružení.


Svadnet není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Naším cílem není profesionálně poskytovat Internet a standardní služby s tím související (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti apod.). Pokud takové služby očekáváte nebo dokonce vyžadujete, zvolte raději možnost klasického zákaznického vztahu s některým komerčním poskytovatelem.

Žádáme Vás, abyste naše odlišnosti respektovali jako zájemci o připojení i jako potenciální budoucí členové. Děkujeme.

Pokud Vás zájímají detailnější informace, není problém kontaktujte vedení sdružení.

Historie SVADNETU

V tomto roce bude Svadnet slavit 6 let od založení sdružení.

Naši členové

Členem sdužení se může stát každý, kdo má ke Svádovu nějaký vztah, ale uživatelem sítě jen obyvatel katastru Svádova (Svádov, Olšinky, Olešnice a Budov). Členy mohou být fyzické i právnické osoby.

mailto:info@svadov.cz