členský black list

Vážení členové, po každoročních potížích při uzavírání roku co do uhrazení členských příspěvků jsme se rozhodli vytvořit pro přehled nabídnout aktualní stavy neurazených příspěvků. Vzhledem k tomu, že nejsem technicky schopen všem zapomětlivcům včas vyhledat a předat danou informaci, může si ji každý najít sám. V případě, že bude zapomenutá povinnost (ze stanov jediná) více než roční, bude do vyřešení přerušeno členství (i užívání benefitů).

číslo člena      Příjmení Jméno        rok       nedoplatek     členství pozastaveno

79                  Tremel Robert         2009          2400                   Ano
79                  Tremel Robert         2010            600                   Ano

mailto:info@svadov.cz